Privacyverklaring


Massagepraktijk La Mimosa, gevestigd aan de F.A. Wonninkstraat 82 te Meteren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
http://www.massagelamimosa.nl
F.A. Wonninkstraat 82, 4194 VV Meteren

+31 6 5210 8211


Persoonsgegevens die wij verwerken
Massagepraktijk La Mimosa verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in gesprekken en in correspondentie     


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Massagepraktijk La Mimosa verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens indien van toepassing:
– gezondheidsgegevens en privéomstandigheden

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

  • Afhandeling van betaling
  • Mogelijkheid tot het opnemen van contact in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden
  • Verzenden van mailingen, nieuwsbrieven en aanbiedingen


Massagepraktijk La Mimosa verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming
Massagepraktijk La Mimosa maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Massagepraktijk La Mimosa bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden
Massagepraktijk La Mimosa deelt jouw persoonsgegevens met derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (altijd in overleg met jou) en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Wij sluiten verwerkersovereenkomsten met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, om de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te kunnen garanderen. Massagepraktijk La Mimosa blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Massagepraktijk La Mimosa jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Massagepraktijk La Mimosa gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt ten alle tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Massagepraktijk La Mimosa. Tevens heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent, dat je een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar christa@massagelamimosa.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage echt door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op dit verzoek.

Massagepraktijk La Mimosa wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Massagepraktijk La Mimosa neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met christa@massagelamimosa.nl